Identitetsstöld

Har du en hemförsäkring hos oss så ingår automatiskt ett skydd vid id-stöld. Läs våra tips på vad du kan göra för att förebygga att du ska drabbas.

 
 
 
 
 

Så skyddar du dig mot id-stöld
Det finns inget hundraprocentigt sätt att säkra sig mot id-stöld eller id-kapning, men det finns flera saker du kan göra för att minska risken.

Vad gör jag om jag misstänker att jag drabbats av bedrägerier?
Kontakta omedelbart din bank, ditt försäkringsbolag och polisanmäl på 114 14.

I vår hemförsäkring ingår ID-stöldskydd
Id-stöldskyddet förebygger, upptäcker och begränsar identitetsstölder. Om någon obehörig skulle komma över och använda dina person- eller inloggningsuppgifter, och använda dem för olika former av bedrägeri, så hjälper vi dig.

Om någon obehörig skulle komma över dina person- eller inloggningsuppgifter och använda dem för olika former av bedrägeri, så hjälper vi dig.

Du behöver bara ringa 0771-18 10 10, där svarar  vår samarbetspartner Länsförsäkringar Skåne.

Vid en identitetsstöld hjälper de till att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust. Exempel på sådana åtgärder är:

 • Kartlägga omfattningen av identitetsbedrägeriet
 • Spärra ditt personnummer
 • Bestrida felaktiga fakturor
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
 • Överklaga beslut om du råkat ut för lagfartskapning, det vill säga om någon med hjälp av en förfalskad handling har beviljats äganderätt till din fastighet.

För att hjälpa dig med ovanstående behöver vi få in en fullmakt från dig.

https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/blanketter/fullmakt-id-stold.pdf

Fullmakten skickas till:
Länsförsäkringar Skåne, Box 742, 251 07 Helsingborg.

Om du hamnar i en rättstvist till följd av identitetsstölden kan i vissa fall rättsskyddet i hemförsäkringen ersätta ombuds- och rättegångskostnader med upp till 240 000 kronor. Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 20 procent.

Vid rättstvist till följd av identitetsstöld
Om du hamnar i en rättstvist till följd av identitetsstölden kan vi i vissa fall betala dina kostnader för en advokat upp till 240 000 kronor. Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 20 procent. Om du trots allt drabbas av en ekonomisk förlust på grund av id-stölden ersätts inte detta.

På Stöldskyddsföreningens webbplats finns fler råd för att minska risken för ID-stöld. Där finns även telefonnummer som är viktiga att ha om du drabbas, bland annat till de olika kreditupplysningsföretagen där du spärrar ditt personnummer.

Stöldskyddsföreningen

Tips på hur du kan skydda din identitet

 • Lämna aldrig ut ditt personnummer utan att du är säker på vad det ska användas till.
 • Har du tappat en identitetshandling, spärra den hos utfärdaren, anmäl det till polisen och till kreditupplysningsföretag.
 • Lämna aldrig ut personliga uppgifter om bankkort och inloggningsuppgifter via sms eller mejl, och klicka inte på länkar i meddelanden – även om det verkar vara från ett välkänt företag.
 • Var uppmärksam på post du får, till exempel bekräftelser på beställningar eller nya bankengagemang, besked om adressändring eller liknande.
 • Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.
 • Kontrollera webbplatser du är inne på. Ett tecken på att det är en falsk webbplats är att det inte finns någon information om hur du reklamerar en vara, låga priser och bristfälligt språk och stavfel.
 • Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk och eftersänd eller be en granne ta in din post om du är bortrest länge.

Fem tecken på att du kan ha drabbats av id-stöld eller id-kapning

 • Post saknas, beställda ID-kort och bankkort dyker till exempel inte upp.
 • Telefonabonnemang du inte känner igen öppnas i ditt namn.
 • Du får fakturor på varor du inte beställt.
 • Nya bankkonton öppnas i ditt namn.
 • Du får brev från kreditupplysningsföretag om ansökta krediter som du inte känner igen.

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in